Stookolietank verwijderen

Een lekkende stookolietank brengt het milieu ernstige schade toe. Zorg er dus voor dat je stookolietank goed onderhouden en gecontroleerd wordt.

Risico's en gevolgen van een lekkende tank

  • Een lekkende ondergrondse stookolietank, defecte toevoerleidingen en het morsen van stookolie bij het vullen van de tank zorgen voor ernstige bodemvervuiling. Eén liter stookolie maakt één miljoen liter drinkwater ongeschikt voor consumptie! De weggelekte stookolie kan ook elektriciteits-, telefoon-, gas-, water- en rioleringsleidingen aantasten. Er kan geurhinder ontstaan en bomen en planten worden aangetast.
  • Een lekkende stookolietank kost je ook veel geld. Jouw verzekering dekt deze schade niet. Hoogstens dekt jouw brandverzekering de schade aan het eigendom van de buren.
    De kostprijs van een bodemsanering kan na een olielek hoog oplopen. De kosten voor een standaard bodemonderzoek gevolgd door een sanering bedragen minstens 12 500,00 EUR. Bij olievervuiling van jouw perceel zal ook de verkoopwaarde van jouw woning drastisch dalen: je beschikt niet over een blanco bodemattest en de koper moet instaan voor de saneringskosten.
  • Ook als jouw brandstoftank niet meer gebruikt wordt, blijft ze een bedreiging voor het milieu. Veel stookolietanks raken vergeten en roesten weg onder de grond, vaak nog met olie erin. Vroeg of laat komt die olie in de bodem terecht. Daarom verplicht de overheid bedrijven en particulieren om de oude tanks op te ruimen en/of onschadelijk te maken.

Wat met een niet meer gebruikte tank?

Elke stookolietank met een inhoud van minder dan 5.000 liter moet leeggemaakt worden. Een rechtstreeks in de grond ingegraven stookolietank dient bovendien verwijderd te worden. Bij onmogelijkheid tot verwijderen wordt de tank in overleg met een erkende technicus opgevuld met zand, schuim of ander gelijkwaardig materiaal. De erkende technicus dient hierbij een certificaat op te stellen waaruit blijkt dat de buitengebruikstelling werd uitgevoerd volgens de regels van het vak.

Een stookolietank met een inhoud van 5.000 liter of meer moet bij definitieve buitengebruikstelling leeggemaakt én gereinigd worden. Verder moet de tank binnen een termijn van 36 maanden verwijderd worden. Bij onmogelijkheid tot verwijderen moet, binnen dezelfde termijn, in overleg met een erkend technicus de tank geledigd, gereinigd en opgevuld worden met zand, schuim of een ander gelijkwaardig materiaal. De erkende technicus dient hierbij een certificaat op te stellen waaruit blijkt dat de buitengebruikstelling werd uitgevoerd volgens de regels van het vak.

Voor het leegpompen, reinigen en verwijderen van een ongebruikte tank, doe je het best een beroep op gespecialiseerde firma's.


De gemeente Overijse geeft geen premies voor het laten verwijderen van oude stookolietanks.