Subsidie voor buurtfeesten

De gemeente Overijse wil met deze subsidie inwoners aanmoedigen die een buurtfeest organiseren met als doel de sociale contacten en gemeenschapsvorming in hun buurt te versterken.

Voor wie?

Elke inwoner met domicilieadres in Overijse die zich met minstens 2 andere buurtbewoners groepeert komt in aanmerking voor het ontvangen van een subsidie.

Voorwaarden

 • De subsidie bedraagt 200 euro en wordt uitgereikt onder de vorm van gemeentelijke geschenkbonnen bij lokale handelaars.
 • Elke straat, plein, wijk of buurt kan slechts één keer per kalenderjaar deze toelage ontvangen onafhankelijk van de aanvrager.
 • De initiatiefnemers, met minstens 3 buurtbewoners, moeten woonachtig zijn in de betrokken straat, plein, wijk of buurt. Het feest moet aangevraagd én georganiseerd worden door de buurtbewoners zelf.
 • Het ingediende buurtfeest of buurtinitiatief moet zich richten tot alle bewoners van de bedoelde straat, plein, wijk of buurt voor minstens 25 buurtbewoners.
 • De locatie is een straat of buurt op het grondgebied van de gemeente Overijse. De uitnodiging voor het feest of initiatief mag zich enkel richten tot de buurtbewoners.
 • De subsidie is bedoeld om de basisorganisatiekosten te helpen dragen en om het sociale contact tussen de bewoners te bevorderen. Particuliere personen uit de straat kunnen geen onkosten inbrengen voor eigen materiaal dat ze ter beschikking stellen, ongeacht of ze tot het organiserende comité behoren of niet.
 • Na afloop van het buurtfeest of buurtinitiatief wordt minstens 1 sfeerfoto bezorgd aan de administratie.
 • Alle communicatie en publiciteit wordt in het Nederlands gevoerd. Op affiches, uitnodigingen en dergelijke worden het logo en de zin 'Met de steun van de gemeente Overijse' vermeld.

Procedure

De aanvraag doe je hier: Aanvraagformulier subsidie buurtfeest

IndieningsmomentBeoordelingUitbetaling

Zonder inname van openbare ruimte:

Uiterlijk 4 weken voor de start van het buurtfeest of buurtinitiatief.

Met inname van openbare ruimte:

7 weken voor de start van het buurtfeest of buurtinitiatief. Hiervoor dient er een aanvraag ingediend te worden voor de inname van het openbaar domein, te vinden op ingebruikneming-openbaar-domein

De aanvraag wordt afgetoetst met dit reglement en beoordeeld door een medewerker van de vrijetijdsdiensten.


Indien er een inname van openbare ruimte nodig is, zal het reglement 'gemeentelijke ondersteuning bij de organisatie van openbare activiteiten in Overijse' van toepassing zijn.

Zonder inname van openbare ruimte:

1 week voorafgaand aan het buurtfeest


Met inname van openbare ruimte:

1 week voorafgaand aan het buurtfeest

Documenten

 • Reglement subsidie voor buurtfeesten .pdf
  pdf 51,4 Kb
  Downloaden