Subsidies en toelagen verenigingen

Op 5 september 2023 werden de nieuwe reglementen voor subsidies en toelagen voor verenigingen goedgekeurd. De verschillende reglementen gaan op een aantal verschillende momenten in voegen.

Daarom kan je hieronder per werkingsjaar terugvinden welke subsidies je kan aanvragen.