Taalpunt Nederlands

Een Taalpunt Nederlands ondersteunt je om Nederlands te leren en te oefenen met een aangepaste collectie. Het Taalpunt is er voor anderstaligen die Nederlands willen leren of oefenen en voor Nederlandstaligen die beter willen leren lezen of schrijven.

In het Taalpunt Nederlands vind je:

 • cursussen en leerboeken om Nederlands te leren
 • (beeld)woordenboeken
 • leesboeken in eenvoudige taal
 • kranten in eenvoudige taal
 • informatieve boeken over de samenleving in Vlaanderen
 • Vlaams gesproken films en series
 • taalspellen
 • informatiefolders

Als lid van de Bib kan je alle materialen gratis lenen, net als alle andere materialen van de Bibliotheek. Bij vele materialen hoort online audiomateriaal of een cd-rom om te oefenen. Je kan in de Bib op de computer oefenen of thuis.

Het Taalpunt Nederlands is er ook voor leerkrachten, zorgleerkrachten, docenten,... die dagelijks bezig zijn met anderstaligen Nederlands bij te brengen.

Ben je NT2-leerkracht van een groep anderstalige cursisten? Dan kan je in de Bib terecht voor een introductie op maat van je cursisten. Je vindt het aanvraagdocument in bijlage. Het ingevulde document dien je te mailen naar bibliotheek@overijse.be.

Voulez-vous pratiquer votre néerlandais? Alors venez au Taalpunt Nederlands qui se trouve dans notre Bibliothèque.

 

Venez au Taalpunt Nederlands

Voulez-vous pratiquer votre néerlandais? Alors venez au Taalpunt Nederlands qui se trouve dans notre Bibliothèque.

Ici vous trouverez: 

 • Des livres dans un langage simple
 • Des journaux dans un langage simple
 • Des dictionnaires
 • Des cours de langues et des jeux de langues
 • Des films néerlandophones

Vous êtes toujours le bienvenu!

Alnoor vient souvent à la Bibliothèque pour lire un livre en toute tranquillité et améliorer ainsi sa connaissance du néerlandais. Ma Nanette y vient souvent avec ses enfants. Elle veut apprendre le néerlandais afin de pouvoir aider ses enfants avec leurs devoirs scolaires. Alnoor et Ma Nanette trouvent que Taalpunt Nederlands est un bon complément aux cours de néerlandais.

Do you want to improve your Dutch? So come to Taalpunt Nederlands located in our Library.

Come to Taalpunt Nederlands

Do you want to improve your Dutch? So come to Taalpunt Nederlands located in our Library.

Here you will find:

 • Books in simple language
 • Newspapers in simple language
 • Dictionaries
 • Language courses and language games
 • Dutch spoken movies

Always welcome! 

Alnoor often comes to the Library to quietly read a book and so improve his Dutch. Ma Nanette often comes here with her children. She wants to learn Dutch so she can help her children with their homework. Alnoor and Ma Nanette both consider that Taalpunt Nederlands is a nice addition to the Dutch classes.

Sie möchten Ihr Niederländisch verbessern? Kommen Sie dann zum Taalpunt Nederlands in unserer Bibliothek.

Kommen Sie zum Taalpunt Nederlands

Sie möchten Ihr Niederländisch verbessern? Kommen Sie dann zum Taalpunt Nederlands in unserer Bibliothek.

Hier finden Sie:

 • Lesebücher in einfacher Sprache
 • Zeitungen in einfacher Sprache
 • Wörterbücher
 • Sprachkurse und Sprachspiele
 • Filme auf Niederländisch

Immer wilkommen!

Alnoor kommt häufig in die Bibliothek, um in Ruhe ein Buch zu lesen und auf diese Weise besser Niederländisch zu lernen. Ma Nanette kommt häufig mit ihren Kindern hierher. Sie möchte Niederländisch lernen, um ihren Kindern bei den Hausaufgaben helfen zu können. Alnoor und Ma Nanette finden Taalpunt Nederlands beide eine gute Ergänzung zum Niederländischunterricht.

¿Quieres mejorar tu neerlandés? Entonces ven a Taalpunt Nederlands que se ubica en nuestra Biblioteca.

Ven a Taalpunt Nederlands

¿Quieres mejorar tu neerlandés? Entonces ven a Taalpunt Nederlands que se ubica en nuestra Biblioteca.

Aquí vas a encontrar:

 • Libros de lectura en un lenguaje sencillo
 • Periódicos en un lenguaje sencillo
 • Diccionarios
 • Cursos y juegos de idiomas
 • Películas en neerlandés

Siempre bienvenido!

Alnoor viene con frecuencia a la Biblioteca para leer un libro con tranquilidad, así mejorando su neerlandés. Ma Nanette visita la biblioteca a menudo con sus hijos. Quiere aprender neerlandés para poder ayudar a sus hijos con sus deberes. Alnoor y Ma Nanette ambos opinan que Taalpunt Nederlands es un buen complemento de las clases de neerlandés. 

Documenten

 • Taalfolder_Overijse_2020_Taalpunt.pdf
  pdf 71,9 Kb
  Downloaden

Ook interessant om te bekijken