Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning vervangt de vroegere stedenbouwkundige vergunning (bouwvergunning) en milieuvergunning.

Heb je een gemengd dossier? We spreken van een gemengd dossier als: 

  • Je activiteit naast een mogelijke milieu-impact ook betrekking heeft op stedenbouwkundige handelingen (+ link naar omgevingsvergunning bouwen);

  • Je ook aanplantingen gaat wijzigen;

  • Je ook een kleinhandelsvergunning nodig hebt.

Van zodra één onderdeel vergunningsplichtig is, is het volledige dossier vergunningsplichtig.
Je dient voor elk van de onderdelen de nodige dossierstukken in.