Toekomstige site Markthalle

Doel

De komende jaren bereidt het Lokaal Bestuur Overijse zich voor om de site in het centrum van Overijse waar nu de Markthal staat te vernieuwen. Vandaag voldoet de zaal niet langer aan de huidige geluids- en duurzaamheidsnormen en wordt het potentieel van de Markthal niet meer volledig benut. De gemeente wil opnieuw het gebruik van een belevingssite in het centrum stimuleren. Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist dat de nieuwe Markthalomgeving, naast haar educatieve functie, ook een ontmoetings- en evenementenplaats wordt. De plek zal worden heringericht en zal uitgroeien tot een nieuwe belevingsomgeving, tot een ontmoetingsplek voor jong en oud.

Omdat het bestuur wil dat de uitwerking van de site zoveel mogelijk wordt afgestemd op de noden van de omliggende scholen (het GITO en de GBO), de verenigingen en burgers, werd er besloten om hierrond participatief aan de slag te gaan.

Proces

Voordat we ook maar kunnen starten met de bouw van de vernieuwde site, doorlopen we eerste een tweeledig proces.

Eerst doet een studiebureau een uitgebreide denkoefening (2021) over mogelijke pistes voor de site. Op basis van heel wat input (ruimtelijke plannen, cijfers, omschreven noden, …) stellen zij 3 mogelijke scenario’s voor. Deze scenario’s geven zicht op hoe de verschillende functie in de site met elkaar verbonden kunnen worden en hoe ze zich tot elkaar verhouden.

Eens hier een keuze is in gemaakt, kunnen we overgaan naar de ontwerpfase (start voorjaar 2022). Op dat moment werken we echt naar een concreet ontwerp. Hierin hebben we het over een gedetailleerde uitwerking van de indeling van de ruimtes, architectuur, materialen enzovoort.

Het traject om tot een nieuwe Markthalsite te komen houdt zoals je leest verschillende stappen in en loopt over een aantal jaar: ideeën worden verzameld tijdens het participatietraject en getoetst op haalbaarheid, plannen worden getekend, hertekend en goedgekeurd, een overheidsopdracht moet worden uitgeschreven, offertes worden vergeleken en de opdracht moet worden toegekend aan een aannemer. De start van de afbraakwerken staat gepland vanaf begin 2024. Nadien kan er gestart worden met de bouw van een nieuwe Markthalsite.

Bouw mee

Na 2 inspraakavonden in het voorjaar van 2021 met de scholen en de verenigingen uit het centrum, werd een kerngroep samengesteld. Deze kerngroep, bestaande uit een mix aan burgers, heeft als taak op het hele proces mee in goede banen te leiden. Zij leveren input aan het studiebureau en geven advies richting het college van burgemeester en schepenen.

Maar we willen ook in deze fase (het einde van de studie) horen wat jullie denken van de 3 mogelijke scenario’s. De kerngroep zal op basis van die input een voorkeursscenario naar voren schuiven richting het bestuur.

Participatieavond 14 oktober 2021

Het studiebureau zal het resultaat van hun studie op de participatieavond voorstellen. Dit doen ze aan de hand van 3 mogelijke scenario’s voor de invulling van de site. Op 14 oktober horen we van jullie graag wat de sterke en minder sterke punten zijn van elk scenario. Als deze informatie zal de kerngroep meenemen om te verwerken tot een advies richting het bestuur.

  • Praktisch:
    • Donderdag 14 oktober om 19u30
    • Locatie: in de Markthal (Stationsplein, 3090 Overijse)
    • De inschrijvingen voor deze avond zijn afgesloten. Dit doen we om goed voorbereid te zijn op het aantal deelnemers dat we mogen verwachten. Wil je toch nog aansluiten? Mail dan naar toekomst@overijse.be en we bekijken of het nog mogelijk is om aan te sluiten.

3 scenario’s voor de Markthalle

Het studiebureau werkte drie scenario’s uit voor de toekomstige site van de Markthalle.

Ontdek de 3 scenario's hier

Vragen?

Met al je vragen kan je via mail terecht op vrijetijd@overijse.be of 02 687 59 59.