Toekomstige sporthal

We gaan voor een sportcentrum van de toekomst in Overijse!

In het meerjarenplan is een project voorzien om een nieuw sportcentrum te realiseren.

Daarvoor willen we een behoeftebepaling opstarten. Om dat te kunnen doen willen we eerst bepalen welk proces we dienen te doorlopen om met de juiste stakeholders aan tafel te kunnen zitten. We willen immers streven naar een ontwerp voor dit sportcentrum dat klopt met wat alle belanghebbenden binnen Overijse willen. We gaan daarvoor niet enkel in gesprek met sportverenigingen. Naast de klassieke doelgroepen (scholen en clubs) is er namelijk ook aandacht voor ongeorganiseerde sporters. Ook de functie als (sportieve) ontmoetingsplaats en de regionale functie in overleg met de buurgemeenten wordt bekeken.

Eerste stap

We streefden dus naar een opmaak van een proces over hoe we de juiste mensen op het juiste moment kunnen betrekken om ons sportcentrum van de toekomst te gaan vormgeven. Dit proces werd uitgetekend door een groep burgers die zich hiervoor opgaven. De uitrol van deze procesarchitectuur heeft als doelstelling om via een participatieve aanpak een sportcentrum van de toekomst te kunnen creëren dat voor ieder wat wils heeft.

Waar staan we vandaag?

In april 2021 hebben we een diverse ontwerpgroep samengesteld met een mooie mix van interne en externe ‘experten’. Deze ontwerpgroep (9 personen) boog zich over de ‘procesarchitectuur’ ofwel ‘hoe we het (participatieve) traject richting nieuw sportcentrum de komende jaren vorm zullen geven’.

Deze ontwerpgroep boog zich tijdens twee ontwerpworkshops over de vraag voor een procesflow of procesarchitectuur voor dit ganse participatieve traject. Volgende zaken stonden op de agenda:

 • Welke verwachtingen heeft eenieder die mee rond de tafel zit?
 • Wat zijn de doelstellingen van het project? Welke ambitie hebben we?
 • Wat zijn de mogelijke problemen waar we tegenaan zouden kunnen lopen in dit project?
 • Wat is de timing van het project?
 • Wie zijn de belanghebbenden en potentiële partners in dit project?
 • Het vormgeven van het procesontwerp (of procesarchitectuur):
  • Hoe vliegen we dit ambitieus project aan?
  • Hoe pakken we het participatieve luik voor dit project aan?
  • Hoe kunnen mensen actief mee na- en samenwerken?
  • Hoe zullen beslissingen worden gemaakt?
  • Hoe communiceren we naar de bevolking?

De ontwerpgroep is intussen klaar. De uitgetekende procesarchitectuur werd voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen en goedgekeurd.

Wanneer starten we dan? Van zodra het kan. Maar hiervoor moeten eerst nog enkele andere zaken in orde zijn. Denk maar aan: verwerving gronden, het financiële plaatje, ....

Geprikkeld?

Het hele participatietraject doorlopen zal een hele poos duren. Om alles in goede banen te leiden willen we een antennegroep samenstellen. Dit is een kleine groep mensen (samengesteld uit burgers en mensen uit de gemeentelijke administratie) die het hele traject procesmatig mee opvolgen. Een stevige taak dus. Heb je hier interesse in? Laat dan zeker je naam achter in onze OverijseOverlegt-databank.