Toetsing participatieaanpak

Evaluatie van het doorlopen traject

In 2020 namen we onze eerste stappen in Overijse om onze bestaande werking met de dorps-en adviesraden te evalueren en na te gaan of we konden evolueren naar een nieuwe/aangepaste aanpak. Dit traject omvatte verschillende fases waarbij erg veel verschillende mensen op verschillende manieren betrokken werden: 

  • De online kick-offsessies in het najaar van 2020
  • De ontwerpsessie in november 2020
  • De testcases (Welzijnshuis, WK wielrennen, burgerbudget centrum, helikoptergroep en Sporthal) in het voorjaar 2021
  • Het bijsturingsmoment in mei 2021 waarop we het nieuw uitgetekende participatiemodel nog wat hertekenden.
  • Het feedbackmoment over het participatiereglement en de basisstatuten in oktober 2021

Hieruit kwam een nieuwe participatie-aanpak uit voort. Denk maar aan KLAP, de helikoptergroep, nieuwe statuten voor de raden, ….  

Ook al zijn we nu al even dit nieuwe model aan het toepassen, en gaan we daar ook nog de nodige feedback over vragen, willen we nu graag eens inzoomen op dat voortraject dat leidde tot ons nieuwe adviesmodel. De helikoptergroep zal de gekregen input goed analyseren en hiermee rekening houden wanneer ze nog eens een groter/intensiever participatietraject uittekenen.

Was jij op één of andere manier betrokken op het traject? We horen graag van jou hoe jij dit ervaren hebt. 

Vul de bevraging in!

Toetsing van de nieuwe manier van werken

Er tijdens het hele doorlopen traject steeds benoemd dat we geen nieuwe vastgeroeste manier willen installeren. En dat we dus op regelmatige basis zouden gaan toetsen of de manier van werken nog goed is, waar en hoe we nog kunnen groeien/evolueren om relevant advies te kunnen blijven stimuleren.

In het najaar van 2023 zal een eerste toetsing opgestart worden. Ook dit zal op verschillende manieren gebeuren. De helikoptergroep neemt hier een coördinerende rol in op, maar de feedback en suggesties zal van jullie, de burgers, moeten komen. Houd zeker onze communicatiekanalen in het oog, want vanaf het najaar horen we graag wat jullie ervan denken!