Gemeentelijke erkenning

Opzet

Om de erkenning op gemeentelijk niveau te tillen, hebben we nood aan één reglement dat deze erkenning regelt. Dit biedt kansen, maar we willen ook bewaken dat we bij de aanpassingen geen gaten creëren.

Eén erkennningsreglement voor alle verenigingen binnen Overijse zal ervoor zorgen dat alle verenigingen gelijk behandeld worden en dat waar vroeger soms verenigingen uit de boot vielen omdat ze niet onder een adviesraad pasten, zij nu wel in aanmerking kunnen komen voor een erkenning.

Aanpak

Om tot dit nieuwe reglement te komen, stelde de helikoptergroep een procesverloop voor. We doorlopen hierin drie stappen:

  1. Opstellen ontwerpreglement: De administratie engageert zich om op basis van de huidige reglementen, goede voorbeelden uit andere gemeenten en reeds gekende problemen bij de huidige aanpak een ontwerpreglement te schrijven. (september 2022)
  2. Inputmoment om het ontwerpreglement waar nodig bij te schaven. Op 11 oktober 2022 kwamen de dorps- en adviesraden samen om door het ontwerpreglement te gaan en voorstellen te formuleren tot aanpassing. In dialoog gingen we op zoek naar waar we elementen kunnen schrappen, moeten toevoegen of wijzigen opdat het reglement kan waarmaken waarvoor het bedoeld is. 
  3. Ter goedkeuring voorleggen van het nieuwe reglement aan de gemeenteraad. Dit is gebeurd op de gemeenteraad van 29 november 2022, en vind je onderaan deze pagina.

Resultaat

Het reglement werd goedgekeurd en gaat vanaf 1 januari 2023 in werking. Je vindt alle nieuwe info op deze pagina

Documenten

  • 20221205_reglement erkenning van verenigingen.pdf
    pdf 125,5 Kb
    Downloaden