Tussenkomst in de huur

Als je een nieuw huurcontract voor een huis of een appartement sluit maar de huur voor de eerste maand niet kan betalen, dan kan je een tussenkomst aanvragen.

Voorwaarden

Je bent niet in de mogelijkheid om de huishuur van de eerste maand te betalen.

Hoe aanvragen

De maatschappelijk werker onderzoekt je sociale en financiële situatie.