Uitbetaling Keizer Kareltrek Tombeek 2021 uitgesteld naar januari 2022

Gepubliceerd op donderdag 22 jul 2021 om 15:26
In samenspraak met de dorpsraad van Tombeek hebben we beslist om de uitbetaling van de Keizer Kareltrek 2021 te laten gebeuren tijdens de editie van 2022.

In Tombeek krijgen alle gezinshoofden normaal elk jaar op de eerste zondag na Driekoningen 4 euro tijdens de Keizer Kareltrek. Door de coronacrisis werd deze folkloristische trek in eerste instantie uitgesteld naar de Keizer Karelfeesten in augustus. Omdat deze feesten door de coronamaatregelen slechts beperkt zullen doorgaan en om de vakantieperiode te overbruggen, werd er nu in samenspraak met de dorpsraad van Tombeek beslist om de uitbetaling van de Keizer Kareltrek 2021 te laten gebeuren tijdens de editie van 2022.

Uitbetaling in januari 2022

Alle gezinshoofden in Tombeek zullen tijdens de Keizer Kareltrek in januari 2022 geen 4 euro ontvangen, maar wel 8 euro voor de editie van 2021 en 2022 tegelijk. De inwoners van het gehucht die recht hebben op deze uitbetaling zullen hiervoor later op het jaar nog een uitnodiging ontvangen.

Legende

Volgens de legende zou Keizer Karel in de 16de eeuw met zijn koets zijn vastgereden in de moerassen aan de Lane in Tombeek-Heide. De Tombeekenaren schoten hem te hulp en trokken zijn kar uit de modder. Uit dankbaarheid zou hij hen 70 hectaren grond hebben geschonken. Elk jaar op de eerste zondag na Driekoningen krijgt elk gezinshoofd uit Tombeek tijdens ‘den trek’ nog een stukje rente van de verkoop van dit stuk grond.