Uitlenen verkeerssignalisatie

Wat?

Particulieren kunnen gedurende maximum twee weken parkeerverbodsborden ontlenen mits betaling van een waarborg.

Voorwaarden

Parkeerverbodsborden moet je 48 uur op voorhand plaatsen.

Indien je ook de openbare ruimte in gebruik neemt, moet je deze toelating ten minste twee weken vóór de ingebruikneming aanvragen.

Procedure

Tijdens de openingsuren kan je terecht bij de dienst Publieke Ruimte. Hier wordt een document 'Uitlening van gemeentemateriaal met betaling van waarborg' opgesteld.

Met dit document ga je naar de onthaalbalie waar je met je bankkaart de waarborg kan betalen.

Daarna kan je met het document het nodige materiaal afhalen in de loods, Bredestraat 80, tussen 8.45 u en 11.45 u.

Wanneer je het materiaal in goede staat terugbrengt naar de loods, wordt de waarborg via je bankrekening terugbetaald.

Uitzonderingen

Aannemers of verhuisfirma's dienen zelf de nodige signalisatie te voorzien. Zij kunnen geen verkeerssignalisatie ontlenen.