Verbintenis tot tenlasteneming

Inhoud

Een verbintenis tot tenlasteneming (of bijlage 3bis) is een document dat een inwoner nodig heef om een niet EU-onderdaan uit te nodigen voor een kort verblijf in België en deze zelf niet over voldoende bestaansmiddelen beschikt. Deze niet EU-onderdaan moet een reisvisum type C aanvragen in zijn land van oorsprong en heeft hiervoor een financieel garant nodig in België.

Visumplichtige buitenlanders moeten dit formulier aanbieden op de Belgische ambassade of het consulaat in hun thuisland, samen met hun visumaanvraag (samen met het inkomstenbewijs van de garant en een samenstelling van het gezin van de garant en een kopie van zijn identiteitskaart of verblijfskaart).

Niet-visumplichtige buitenlanders moeten het document samen met een kopie van hun paspoort en bewijzen van voldoende bestaansmiddelen binnenleveren bij het gemeentebestuur. Deze stuurt de bewijsstukken door naar de dienst Vreemdelingen te Brussel en laat hieropvolgend hun beslissing weten.

Voorwaarden

Een verbintenis tot tenlasteneming kan enkel aangegaan worden door één natuurlijke persoon (= de garant) die over voldoende middelen beschikt en die de Belgische nationaliteit bezit of die gemachtigd of toegelaten is om voor onbepaalde duur in België te verblijven (zoals een elektronische vreemdelingenkaart B, C, E, E+, F, F+, D of een bijlage 8 en bijlage 8bis).

Procedure

De garant biedt zich aan bij het gemeentebestuur in wiens bevolkings- of vreemdelingenregisters hij ingeschreven is en vult de verbintenis tot tenlasteneming in.

Indien de voorwaarden vervuld zijn, legaliseert en dateert de gemachtigde ambtenaar de verbintenis tot tenlasteneming waarna men het document meegeeft aan de persoon die de verbintenis tot tenlasteneming komt vragen. De garant ontvangt tevens een gezinssamenstelling en een nationaliteitsbewijs.

Wat meebrengen

Geldig verblijfsdocument van de garant.

De eventuele bewijsstukken van voldoende inkomsten indien de bijlage 3bis dient te worden doorgestuurd aan de dienst Vreemdelingenzaken te Brussel (mag in gesloten enveloppe).

Kostprijs

Gratis

Uitzonderingen

Voor studenten dient de garantsteller een bijlage 32 in te vullen.

Regelgeving

Overeenkomstig artikel 3bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Maak een afspraak

Verbintenis tot tenlasteneming - Bijlage 3bis - bijlage 32

Documenten

  • 20160107_document_VerbintenisTotTenlastenemeing_3bis.pdf
    pdf 252,6 Kb
    Downloaden
  • 20220503_Bijlage32_VerbintenisTotTenlasteneming_Studenten.pdf
    pdf 98,6 Kb
    Downloaden