Koor Zavelenborre

Het koor van Zavelenborre is de motor van de samenzang in de vieringen in de Kapel van Zavelenborre.
Elke zondag om 10.30 u., een half uur voor de viering, is er repetitie. De liederen van de viering worden geoefend of aangeleerd.
De begeleiding gebeurt met piano, orgel, gitaar. Andere instrumenten zijn ook welkom.
Samen zingen is meer dan een versiering. Het schept verbondenheid en is een krachtige taal in een gemeenschap van gelijken.
Nieuwe zangers en muzikanten zijn heel welkom.

Sociale media

Contact

Frans Verbeekstraat 158 B , 3090 Overijse
info@kapelzavelenborre.be
Website
www.kapelzavelenborre.be

Voorzitter

Michel Goossens