Voedselhulp Overijse vzw

Voorzitter

Jan Vanfraechem

Secretaris

Jeannine Buekenhout