Vergunningen en openbare onderzoeken

Onder 'vergunningen en openbare onderzoeken' vind je de vergunningen die in de gemeente gegund of geweigerd werden en de openbare onderzoeken die in de gemeente lopen.