Vergunningen, openbare onderzoeken en ruimtelijke uitvoeringsplannen

Onder 'vergunningen en openbare onderzoeken' vind je de vergunningen die in de gemeente gegund of geweigerd werden en de openbare onderzoeken die in de gemeente lopen.

Overzicht bekendmakingen