Verlies - diefstal rijbewijs

Inhoud

Bij verlies of diefstal van een rijbewijs moet er aangifte gedaan worden bij de gemeente of de politie vooraleer je opnieuw een rijbewijs kan aanvragen.

Voorwaarden

De aanvraag voor een nieuw rijbewijs na verlies/diefstal gebeurt bij het gemeentebestuur waar je bent ingeschreven in het bevolkings-, het vreemdelingen-, of het wachtregister na aangifte bij de politie.

Procedure

Bij verlies:

- aangifte bij de gemeente - dienst burgerzaken (na afspraak)

Bij diefstal:

- aangifte doen bij de politie. (na afspraak)

Met het attest van verlies/diefstal dat je ontvangt, kan je een nieuw rijbewijs aanvragen bij de gemeente - dienst burgerzaken

Na maximum vijf werkdagen kan het rijbewijs opgehaald worden.

Wat meebrengen

  • een geldige identiteitskaart
  • eventueel één recente pasfoto (enkel nodig indien je een andere foto wilt dan op je identiteitskaart)
  • een formulier 'Aanvraag duplicaat rijbewijs' afgeleverd door de politie (ingeval van diefstal)

Kostprijs

25,00 EUR

Regelgeving

http://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/rijbewijs/belgische_rijbewijzen/rijbewijs

Bedrag

30 euro

Maak een afspraak

Bij verlies/diefstal van een rijbewijs in het buitenland, dien je eerst aangifte te doen bij de lokale politie (Afspraak Politie Druivenstreek) vóór dat je een nieuw rijbewijs komt aanvragen bij het lokaal bestuur.

Voorlopig rijbewijs

Rijverbod

Verlies/diefstal

Aanvraag rijbewijs

Hernieuwen Belgisch rijbewijs

Omwisselen medisch attest / vakbekwaamheid

Omwisselen niet-Belgisch

Afhalen rijbewijs