Verwarmingstoelage

Wat?

De vzw Sociaal Verwarmingsfonds komt heel het jaar tussen in de betaling van de verwarmingsfactuur van personen die zich in een moeilijke situatie bevinden. 

Het gaat om de factuur betaald voor:

 •   huisbrandolie
 •   lamppetroleum (type c)
 •   bulkpropaangas

Voor wie?

Categorie 1: personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering

Het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden moet ook lager of gelijk zijn aan € 22.034,79 verhoogd met € 4.079,35 per persoon ten laste*.

Er dient geen inkomensonderzoek gevoerd te worden in volgende gevallen:

 • wanneer het huishouden bestaat uit een alleenwonende persoon (met of zonder kinderen ten laste) die geniet van het RVV-statuut;
 • wanneer alle leden van het huishouden genieten van het RVV-statuut 

* Met persoon ten laste wordt bedoeld: een lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto jaarinkomen, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, dat lager is dan € 3.410.

Categorie 2: personen met begrensd inkomen

Dit zijn huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 22.034,79 verhoogd met €  4.079,35 per persoon ten laste. Er wordt hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning.

Categorie 3: personen met schuldoverlast

In de derde categorie gaat het om personen die aan volgende dubbele voorwaarde voldoen:

 • personen die een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling genieten (Cf. wet 12/6/1991 op het consumentenkrediet; art. 1675-2 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek)
 • edie bovendien de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

Hoe aanvragen?

Je kan een afspraak maken voor advies en een eventuele aanvraag doen voor financiële steun:

 • Ben je al cliënt bij OCMW Overijse? Contacteer dan je maatschappelijk werker.
 • Nog geen cliënt? Neem contact op via mail naar socialedienst@overijse.be of bel naar 02 687 51 56.

Documenten

 • 20221014_Folder_Verwarmingspremie.pdf
  pdf 302,1 Kb
  Downloaden