Voetpaden

Boordstenen en greppels op hoogte brengen

Vragen tot aanpassing van het niveau van boordstenen of greppels gebeuren meestal:

  • wanneer deze verzakt zijn en er is hinder (bijvoorbeeld er ontstaan plassen, de bewoners willen hun voetpad aanleggen,…)
  • bij een nieuwbouw ter hoogte van de toegang tot de oprit.

                                    

Verzakking voetpad

Wens je een gebrek te melden aan een voetpad of oprit, zoals verzakking of verouderde voetpaden, dan kan je dit doen via het meldingsformulier.

Bij gevaarlijke situaties, wordt onmiddellijk de verantwoordelijke van de dienst Publieke Ruimte op de hoogte gesteld voor het plaatsen van signalisatie en/of onmiddellijk herstel (voorlopig of definitief).