VOK Jezus-Eik

De V in VOK staat natuurlijk voor Voetbal. VOK stelt zicht tot doel zijn leden de kans te geven op regelmatige basis hun sport VOETBAL te beoefenen.

De O in VOK staat voor Ontspanning. Er wordt ten behoeve van de leden getracht de nodige andere ONTSPANNINGs mogelijkheden te brengen.

De K in VOK staat voor Kring; het is het belangrijkste element in onze club; het vormen van een KRING, met name een groep vrienden.

Sociale media

Contact

Louis Gunsstraat 36 , 3090 Overijse
vokjezuseik@gmail.com
Website
www.vokjezus-eik.be/