Volmacht voor het afhalen van documenten

Wanneer je als meerderjarige zelf niet kan langskomen om een document af te halen, kan je een volmacht geven aan een andere meerderjarige persoon. Een standaard volmachtformulier vind je onderaan.

Welke documenten kan je afhalen met volmacht:

 • reispaspoort
 • attest van gezinssamenstelling
 • attest van woonst
 • attest van woonst met historiek van adressen
 • bewijs van nationaliteit
 • uittreksel uit het strafregister
 • kids-id voor de kinderen waarvan je het ouderlijk gezag uitoefent
 • adreswijziging op de elektronische identiteitskaart of verblijfsvergunning

De volmachtdrager (persoon aan wie je volmacht geeft) biedt zich aan en brengt volgende documenten mee:

 • Het volmachtformulier (ingevuld en ondertekend door de volmachtgever)
 • Identiteitskaart van de volmachtgever of een kopie ervan (om de handtekening te verifiëren)
 • Identiteitskaart van de volmachtdrager
 • Het oude document dat moet ingeleverd worden (bv. oud paspoort).

Volgende documenten kunnen niet bij volmacht afgehaald worden:

 • Elektronische identiteitskaart
 • Elektronische verblijfsvergunning
Voor de aanvraag van documenten dien je je steeds persoonlijk te wenden tot de dienst burgerzaken, een aanvraag kan niet bij volmacht: Het aanvragen van attesten kan via het e-loket, voor het aanvragen van identiteitsbewijzen, rijbewijzen, reispaspoort,... maak je een afspraak via www.overijse.be/afspraak.

Documenten