Voor leerkrachten

Klasbezoeken

Met je klas regelmatig naar de Bib komen? Het is een echte aanrader want er zijn heel wat voordelen aan verbonden:

 • de kinderen komen regelmatig met boeken in contact, ook zij die met hun ouders nooit de Bib bezoeken;
 • de kinderen oefenen in het opzoeken van informatie;
 • de kinderen wisselen onderling tips uit over boeken en stimuleren elkaar zo tot lezen.

Introductiebezoeken
Klassikale ontleningen beginnen bij voorkeur met een bibliotheekintroductie. Bij zo'n introductie komt de klas naar de bib voor een rondleiding.

We willen kinderen doorheen het basisonderwijs de rijkdom van lezen laten ontdekken en hun leren omgaan met informatie. Daarom voorzien we 7 modules met een bezoek aan de Bib, waarbij we telkens de kennis en ervaring van de kinderen verdiepen en verruimen.

De introducties zijn opgesteld volgens het principe van de doorlopende leerlijn, waarbij het elk jaar iets specifieker en iets moeilijker wordt. Ze beantwoorden aan de leerdoelen van het onderwijs.

Concreet betekent het dat de kennis over de bibliotheekwerking systematisch wordt opgebouwd volgens de leeftijd en de klas. Het is dus interessant om elk schooljaar een geleid bezoek aan de bibliotheek te plannen.

 • 3de kleuterklas – Kleuters ontdekken de Bib (duur: 50 min)
  We starten met het kamishibai-verhaal 'Naar de bib'. Daarna stellen wij kort de bib voor en ontdekken we de boeken die voor kleuters bestemd zijn. Aan de hand van een spelletje leren we de gedragsregels in de Bib.
 • 1ste leerjaar – Op ontdekkingstocht in de Bib (duur: 50 min)
  We starten met het kamishibai-verhaal 'Karel gaat naar de bibliotheek'. We overlopen de begrippen uitlenen, lidkaart, … en herhalen kort de gedragsregels. Met een memory-spel leren de leerlingen de verschillende genres in prentenboeken herkennnen. Ten slotte gaan we op ontdekkingstocht in de Bib.
 • 2de leerjaar – Op zoek in de bib (duur: 50 min)
  We maken de kinderen op een speelse manier wegwijs in de jeugdafdeling. We hebben het over de verschillende soorten boeken die voor hen geschikt zijn en leren de vijfvingertest.
  Ze verzamelen zelf materialen die ze achteraf leren uitlenen en inleveren. Ten slotte bouwen ze een zo groot mogelijke boekendomino.
 • 3de leerjaar – Hoe worden boeken geklasseerd (50 min)
  We maken kennis met de verschillende onderdelen van een boek. Via de analyse van het rugetiket leren we hoe boeken geklasseerd worden. Op een speelse wijze herkennen de kinderen de verschillende genres in verhalende en informatieve boeken. En wie kan het langste woord maken … ?
 • 4de leerjaar – Opzoeken in de catalogus (duur: 50 min)
  We herhalen kort de begrippen fictie en non-fictie en hoe verhalende en informatieve boeken geklasseerd worden. Aan de hand van een boekenspel komt de online catalogus aan bod. Een goed antwoord levert boeken op. Wie de hoogste stapel maakt, wint!
 • 5de leerjaar – Een doe-bezoek (duur: 60 min)
  Na een korte rondleiding gaan we de creatieve toer op. De kinderen gaan zelfstandig op zoek naar een boek en bereiden een opdracht voor die ze achteraf voor hun vriendjes brengen. We hebben ook aandacht voor de verschillende genres in verhalende boeken. Wie de juiste stickers plaatst is de winnaar.
 • 6de leerjaar – De Bib binnenste buiten (duur: 80 min)
  Hoe werkt een bib? Tijd voor een bezoek vóór en achter de schermen. We leren hoe de kinderen op een ondersteunende manier het internet kunnen inschakelen bij schoolopdrachten. De focus ligt op de online catalogus met alle functionaliteiten, zowel wat de collectie als het krantenarchief betreft. Ten slotte zetten we alles om in de praktijk.

Een introductiebezoek wordt op voorhand aangevraagd en is gratis. Je vindt het aanvraagdocument in bijlage. Het ingevulde document dien je te mailen naar bibliotheek@overijse.be. Na het introductiebezoek kan er een eerste keer klassikaal ontleend worden.

Klassikale uitleen
De kinderen komen met de klas naar de Bib om boeken te lenen. Om de twee weken of elke maand, de frequentie kies je zelf. In het begin van het schooljaar worden alle scholen per mail gecontacteerd door de Bibliotheek met de vraag om de klasbezoeken van hun verschillende klassen in te plannen. We spreken dan meteen een moment af dat het hele schooljaar lang aangehouden wordt, rekening houdend met feestdagen, uitstapjes, sportdagen, …

Wil je later in het schooljaar beginnen met klasbezoeken aan de bibliotheek? Laat dan gerust iets weten via bibliotheek@overijse.be of op het nummer 02 687 57 18. Voor het klassikaal uitlenen hanteren we volgende regels:

 • Speciale lidkaart (gratis) voor leerkrachten en klassen;
 • De klas kan tot 35 boeken per keer meenemen;
 • De boeken kunnen 4 weken bijgehouden worden. Verlengen is zeker mogelijk, maar we vragen de leerkrachten om in dat geval altijd de Bibliotheek op de hoogte te brengen. Indien een boek gereserveerd wordt door een andere lener, vragen we de leerkracht om dat boek alsnog binnen te brengen;
 • De normale retributies bij het te laat inleveren gelden ook voor klassen, maar zoals gezegd hanteren we meer flexibiliteit bij het verlengen van boeken op een klaskaart;
 • Boeken die verloren gaan, worden vergoed.

Taaltassen middelbaar onderwijs

De provincie Vlaams-Brabant ontwikkelde handige, groene draagtassen met materialen om met anderstalige leerlingen aan de slag te gaan, gebundeld per thema. Voor het secundair onderwijs zijn er 5 tassen rond de thema's Alfa, Wereld, Identiteit, Feest en Mysterie. In elke tas vind je 3 taalactiverende spelletjes en een 5-tal lees-, luister- of kijkboeken op maat rond het thema in kwestie. In elke tas zit ook een infofiche met extra tips voor gratis en/of online materialen om met je anderstalige leerlingen rond het thema aan de slag te gaan. Interesse om er één te ontlenen? Neem dan contact op met de bib via bibliotheek@overijse.be of 02 687 57 18.