Voorlopige startnota aanleg fietspaden Terhulpensesteenweg (deel tussen de E411 en Terhulpen)

We vinden het als gemeente belangrijk dat er een veilige fietsverbinding in Maleizen komt langs de Terhulpensesteenweg in het deel tussen de E411 en Terhulpen. Daarom heeft Agentschap Wegen en Verkeer als bouwheer in samenwerking met de gemeente, de provincie Vlaams-Brabant, Aquafin en een studiebureau een voorlopige startnota opgemaakt.

We lichten deze startnota graag aan inwoners toe tijdens onze infoavond op 2 februari 2023, en horen dan graag ook hun bedenkingen en opmerkingen hierover zodat we met hun feedback rekening kunnen houden in de vervolgfase.

Vervolg

De feedback die we tijdens de infoavond ontvangen, wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen om mee te nemen in het finale advies met de wensen van de gemeente over de fietsvoorziening. Op basis van de finale adviezen van de verschillende partners, zal het studiebureau de verdere ontwikkeling van het ontwerp van de fietsvoorziening uitwerken in 2023 en de omgevingsvergunning aanvragen (ten vroegste midden 2024). Tijdens de vergunningsaanvraag zal een formeel openbaar onderzoek lopen (najaar 2024), waarin eventuele bezwaren op het ontwerp kunnen geformuleerd worden.

Documenten

  • 20230202_presentatie infoavond startnota bewoners.pdf
    pdf 7,1 Mb
    Downloaden