Voorlopige startnota aanleg fietspaden Terhulpensesteenweg (deel tussen de E411 en Terhulpen)

We vinden het als gemeente belangrijk dat er een veilige fietsverbinding in Maleizen komt langs de Terhulpensesteenweg in het deel tussen de E411 en Terhulpen. Daarom heeft Agentschap Wegen en Verkeer als bouwheer in samenwerking met de gemeente, de provincie Vlaams-Brabant, Aquafin en een studiebureau een voorlopige startnota opgemaakt.

We lichten deze startnota graag aan inwoners toe tijdens onze infoavond op 2 februari 2023, en horen dan graag ook hun bedenkingen en opmerkingen hierover zodat we met hun feedback rekening kunnen houden in de vervolgfase.

Programma

  • 19.10 uur: overlopen dossier fietsvoorziening Terhulpensesteenweg
  • 19.20 uur: toelichting rioleringsproject N253
  • 19.35 uur: toelichting startnota fietsvoorziening N253
  • 20.15 uur: verzamelen inbreng, opmerkingen en/of bedenkingen 

Praktisch

  • Infoavond voorlopige startnota aanleg fietspaden Terhulpensesteenweg
  •  2 februari 2023 om 19.00 uur
  • Wijkontmoetingscentrum De Rank, grote zaal (Hoeilaartsesteenweg 56, 3090 Overijse)
  • Inschrijven niet nodig

Vervolg

De feedback die we tijdens de infoavond ontvangen, wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen om mee te nemen in het finale advies met de wensen van de gemeente over de fietsvoorziening. Op basis van de finale adviezen van de verschillende partners, zal het studiebureau de verdere ontwikkeling van het ontwerp van de fietsvoorziening uitwerken in 2023 en de omgevingsvergunning aanvragen (ten vroegste midden 2024). Tijdens de vergunningsaanvraag zal een formeel openbaar onderzoek lopen (najaar 2024), waarin eventuele bezwaren op het ontwerp kunnen geformuleerd worden.