Voorschoolse kinderopvang (0 - 2.5 jaar)

In Overijse heb je keuze tussen verschillende kinderopvanginitiatieven. Alle initiatieven hebben een vergunning en zijn erkend door het agentschap Opgroeien (vroeger Kind & Gezin).

Gezins- en groepsopvang

Je kan als ouder kiezen uit 2 soorten opvang, gebaseerd op de grootte en aanpak van de opvang.

Gezinsopvang
Heb je graag een opvang in een huiselijke sfeer, dan is de gezinsopvang iets voor jou. Een onthaalouder vangt maximum 8 kindjes op in eigen huis of een huiselijke locatie. Het is ook mogelijk dat twee onthaalouders samenwerken in een gezamenlijke locatie waar ze maximum 18 kindjes opvangen.

Groepsopvang
Bij de groepsopvang (ook wel crèches of kribbes genoemd) zijn er meerdere begeleiders die samen aan meer dan 8 kindjes opvangen. Meestal worden de kindjes hier onderverdeeld in groepen op basis van leeftijd


Tarieven

Beide opvangsoorten kunnen kiezen of ze op basis van een vrije prijs werken, of met een prijs die afhangt van het inkomen van de ouder(s).

Vrije prijs
De organisator bepaalt zelf de prijs. Als je in aanmerking komt, kan je beroep doen op de kinderopvangtoeslag om de kostprijs van de opvang te verminderen.
Meer informatie vind je op https://www.vlaanderen.be/de-kinderopvangtoeslag-groeipakket

Inkomstarief
Bij een kinderopvang op basis van inkomenstarief (IKT) wordt de kostprijs die je betaalt gebaseerd op het inkomen van het gezin. Simuleer je inkomenstarief via https://www.kindengezin.be/nl/thema/kinderopvang-en-naar-school/kostprijs/inkomenstarief

Onthaalouders aangesloten bij de dienst Kinderopvang

De dienst Kinderopvang en Opvoedingsondersteuning werkt samen met 12 onthaalouders. Tien onthaalouders bieden gezinsopvang aan bij hun thuis, twee zijn samenwerkende onthaalouders en hebben een groepsopvang.
De gezins- en groepsopvang van gemeente en OCMW Overijse werken allemaal op basis van inkomstentarief.
Naast de wettelijke voorrangregels en bij een beperkt aantal plaatsen, geeft de dienst voorrang aan

 • inwoners van de gemeente Overijse;
 • medewerkers van het Lokaal Bestuur Overijse;
 • familie van de onthaalouder;
 • kinderen met een broer/zus in de opvang.

Hoe inschrijven?

 • Registreer je opvangvraag op www.kinderopvanginmijnbuurt.be.
 • Duid de keuze ‘DVO OCMW Overijse’ of een aangesloten onthaalouder aan
 • Zijn er vrije plaatsen en kom je in aanmerking, dan stuurt de dienst een keer om de twee weken een lijst uit met vrije plaatsen.
 • Neem vervolgens rechtstreeks contact op met de onthaalouder met een vrije plaats en plan een kennismakingsgesprek in.
  Is er een match tussen je gezin en de onthaalouder? Dan teken je samen een opvangplan (zie bijlage onderaan) om de opvangplaats te reserveren. Stuur het opvangplan door naar kinderopvang@overijse.be.
 • Na goedkeuring krijg je de schriftelijke overeenkomst met bijlagen toegestuurd die je vervolgens ingevuld terugstuurt vóór de opvang start.

Hulp nodig bij de aanvraag?

Neem contact op met het Digitaal Loket Kinderopvang Druivenstreek via 02 687 51 56 of via mail huisvanhetkinddruivenstreek@overijse.be