Voorstellen burgerpanel Taks shift (AFGELOPEN)

Eén jaar nadat een panel van Overijsenaren discussieerde over een verschuiving van de gemeentebelasting, liggen er concrete voorstellen klaar voor een taks shift. Een expertengroep vertaalde de ideeën van het burgerpanel naar mogelijke maatregelen. Zo zou er een premie komen voor gezinnen die een eerste woning kopen, gefinancierd door overtredingen op omgevingsvergunningen strenger te beboeten. Ook GAS-boetes tegen sluikstorten zouden opgevoerd worden, zodat de milieubelasting kan afgeschaft worden. De gemeenteraad onderzoekt alle voorstellen dit najaar. Meer info vind je hier