Vossenstreken

Hou je kippenren vossenvrij!

Vossen zijn na een lange periode van bijna afwezigheid in Vlaanderen helemaal terug van weggeweest. Door de relatief grote oppervlakte van hun territoria en dankzij hun van nature groot aanpassingsvermogen, laten vossen zich regelmatig opmerken in de buurt van de mens.

Vossen behoren tot onze inheemse fauna en vormen een belangrijke schakel in het ecosysteem. Het zijn echte voedselopportunisten en eten wat het gemakkelijkst te vinden of te vangen is. Op het menu van de vos staan kleine zoogdieren en wilde vogels (die samen 55 % van het voedingsdieet van de vos uitmaken), regenwormen, insecten, aas en afval. Daarnaast durft hij ook wel eens pluimvee te roven uit een slecht afgesloten kippenren. Slaagt een vos er in een kippenren binnen te dringen, dan wordt zijn jachtinstinct – door de paniekerige dieren die niet kunnen wegvluchten – zo geprikkeld dat hij meer dieren doodt dan hij kan opeten. Deze slachtpartijen leiden er toe dat de vos op weinig sympathie kan rekenen. Een veel gehoorde reactie is dat de vos extra bejaagd moet worden.

Een intensieve bejaging of bestrijding biedt echter geen oplossing. Wanneer sterfte binnen de vossenpopulatie toeneemt (door bijvoorbeeld afschot), neemt ook de voortplanting toe. Meer jongen worden geboren die op hun beurt meer kans hebben om te overleven. Wanneer een vos sterft, komt er een territorium vrij voor een meestal jongere vos. Jonge dieren zijn minder dominant waardoor meer vossen op eenzelfde oppervlakte kunnen leven.

Wees slimmer dan de vos en hou je kippenren vossenvrij!

De meest eenvoudige oplossingen zijn vaak het meest doeltreffend:

  • Vossen zijn overwegend nachtdieren. Je kippen 's nachts onderbrengen in een afgesloten nachthok kan veel schade voorkomen. Tegenwoordig bestaan er deurtjes die automatisch sluiten wanneer het donker wordt;
  • Span een net boven je kippenren.

100 % vossenvrij

Wil je er echt zeker van zijn dat de vos niet tot bij jouw geliefd pluimvee komt, hou dan rekening met volgende principes:

  • een omheining moet minimum 1,3 m hoog zijn;
  • de maasgrootte mag maximum 3 tot 4 cm zijn;
  • bevestig de draad aan de buitenzijde van de palen en span de draad strak aan. Indien mogelijk, span een net boven de kippenren;
  • plooi de bovenste 40 cm van de draad naar buiten om onder een hoek van 30° of bevestig een of enkele elektrische schrikdraden aan de buitenkant;
  • leg rondom de buitenzijde van de omheining een rij tegels, betonplaten, planken of gaas van 40 cm breed of graaf de draad 50 cm diep in.

Vossenlintworm

Wat is een vossenlintworm?

De vossenlintworm (Echinococcus multilocularis) is een kleine lintworm van 2 tot 6 millimeter groot die voorkomt in de dunne darm van de vos. De vos kan soms drager zijn van die parasiet, net zoals alle wildlevende knaagdieren (ratten, muizen ...). Soms kan ook jouw hond of kat drager zijn, maar die ondervinden daar nooit hinder van.

Ziekteverschijnselen

De ziekte die je kan krijgen heet alveolaire echinococcose. Dat is een zeer zeldzame, maar bijzonder ernstige ziekte. Na de opname van lintwormeitjes duurt het vele jaren voor de eerste ziekteverschijnselen zich voordoen (5 à 15 jaar). Die verschijnselen zijn weinig specifiek en kunnen bestaan uit buikpijn, kortademigheid en/of geelzucht.

Voorlopig biedt medicatie of operatief ingrijpen in het beste geval een stabilisering van de toestand. De prognose is zonder behandeling doorgaans zeer slecht, met de dood tot gevolg in 70 à 90 % van de gevallen.

Voorzorgsmaatregelen

  • Was bosvruchten, zelfgeplukte paddestoelen en valfruit eerst grondig en kook ze indien mogelijk vóór consumptie (10 minuten op 60°C, 5 minuten op 70°C of 1 minuut op 100°C).
  • Was jouw handen goed na het tuinieren en andere grondwerkzaamheden.
  • Neem vossen (aangeschoten of gedood) alleen vast met handschoenen. Vervoer ze in goed afgesloten plastic zakken.Was de honden die worden ingezet na afloop van de vossenjacht. Ontworm de jachthonden elke 3 à 4 weken, zeker in de Ardennen. Neem huisdieren regelmatig op controle bij de dierenarts.