Wat is Cultuur in je buurt?

Met dit initiatief wilt de gemeente samen met tal van verenigingen en burgers van het gehucht
  • het gemeenschapsleven via sociaal-culturele of vrijetijdsactiviteiten stimuleren;
  • ontmoeting tussen inwoners stimuleren via een brede waaier van laagdrempelige activiteiten met een sociaal-culturele insteek;
  • burgers, verenigingen en de dorpsraad stimuleren om samen te werken rond sociaal-culturele of vrijetijdsprojecten.

Iedereen welkom!

Alle inwoners van het dorp zijn welkom om mee te participeren, zelf mee te organiseren en om eigen buurt/wijk of gehucht nog beter te leren kennen. In iedere buurt/wijk of gehucht is er vast nog heel wat moois, leuks of lekkers te ontdekken. 

Een handgreep uit de initiatieven die reeds zijn georganiseerd in het kader van Cultuur in je buurt : Masterchef, wEIKboomplanting, koorconcerten, groepswandelingen, de tentoonstelling Overijse 1944-1945. Moeilijke tijden, onvermoed verleden en de activiteiten rond de herdenking van WOII.

Hoe gaat dit in zijn werk?

De werking steunt op vrijwilligers van de verschillende verenigingen in samenwerking met de dorpsraad, maar kan evenzeer in samenwerking zijn met geïnteresseerde en gemotiveerde inwoners of andere instanties (bv. scholen) uit het gehucht.

Enerzijds is het de bedoeling om in te zetten op nieuwe projecten, anderzijds om in te spelen op reeds bestaande projecten en activiteiten van de lokale verenigingen.

Jaarlijks worden er een aantal buurtkrantjes opgemaakt en verdeeld in het gehucht waar er dat jaar Cultuur in je buurt doorgaat.

Waar mogelijk worden activiteiten in het gehucht gekoppeld aan andere (gemeentelijke) initiatieven zoals de opening van het toeristisch seizoen, Open Monumentendag, Rode Neuzen Dag, schoolfeesten, etc.  

In 2022 strijkt Cultuur in je buurt neer in Terlanen!

Allen daarheen!