Wegenwerken Hoeilaartsesteenweg (deel vanaf Terhulpensesteenweg tot Koninginnelaan) - 8 maart t.e.m. 15 mei 2021

Vanaf maandag 8 maart 2021 t.e.m. zaterdag 15 mei 2021 laten we weg- en asfalteringswerken uitvoeren door de firma Vanhoeyveld bvba op de Hoeilaartsesteenweg (deel tussen de Terhulpensesteenweg en de Koninginnelaan).

Aanpassingswerken aan de kruispunten

Aan de kruispunten Blauwendries, Breerijke/Fel. Bergiersstraat en Langeweg worden verbeteringswerken uitgevoerd om de verkeersveiligheid te vergroten. De kruispunten worden volledig heringericht: de verkeersplateaus in klinkerverharding worden vervangen door asfaltverharding, de oversteekplaatsen voor fietsers worden veiliger, er komen groenzones, en ter hoogte van de Langeweg worden de bestaande wegversmallingen heringericht en komt er een voorrangsregeling.

Asfalteringswerken

Na hogervermelde aanpassingswerken zal ook over dit deel van de Hoeilaartsesteenweg de volledige asfalttoplaag worden vernieuwd, zoals eerder reeds gebeurde op het tweede deel van de straat.

Bereikbaarheid

Tijdens de volledige duur van de werken wordt de Hoeilaartsesteenweg tussen de Terhulpensesteenweg en de Koninginnelaan afgesloten voor doorgaand verkeer. Een omleiding wordt voorzien via de Smetslaan en de Koninginnelaan.

De aanpassingswerken aan de kruispunten zullen één voor één worden uitgevoerd, zodat de bereikbaarheid voor bewoners gegarandeerd blijft.

Omleidingen De Lijn

Lijnen: 343, 345 (richting Overijse / Waver)

Periode: Van maandag 8 maart 2021 tot einde werken

Niet-bediende haltes: Overijse: Fél. Bergiersstraat, Lange Weg

Vervanghaltes: Overijse: Koninginnelaan, Schoolstraat, Maleizen Kerk

Tijdelijke haltes: Op de Smetslaan t.h.v. de F. Bergiersstraat, op de Smetslaan t.h.v. de Langeweg

 

Lijnen: 343 en 345 (richting Brussel)

Periode: Van maandag 8 maart 2021 tot einde werken

Niet-bediende haltes: Overijse: Lange Weg, Fél. Bergiersstraat, Koninginnelaan (op de Hoeilaartsesteenweg)

Vervanghaltes: Overijse: Schoolstraat, Maleizen Kerk, Bremlaan, Smetslaan/Langeweg, Koninginnelaan (in de Koninginnelaan)

 

Lijnen: 504 (richting Overijse)

Periode: Van maandag 8 maart 2021 tot einde werken

Niet-bediende haltes: Overijse: Fél. Bergiersstraat, Lange Weg, Bremlaan, Smetslaan/Langeweg, Schoolstraat, Maria Christinalaan, Terhulpsestwg/Smetslaan

Vervanghaltes: Overijse: Koninginnelaan, Maria Christinalaan (overzijde straat), Terhulpsestwg/Smetslaan (overzijde straat), Schoolstraat (overzijde straat), Maleizen Kerk

Tijdelijke haltes: In de Smetslaan t.h.v. de F.Bergiersstraat, In de Smetslaan t.h.v. de Langeweg

 

Lijnen: 544 (richting Overijse)

Periode: Van maandag 8 maart 2021 tot einde werken

Niet-bediende haltes: Overijse: Fél. Bergiersstraat, Lange Weg

Vervanghaltes: Overijse: Koninginnelaan, Maleizen Kerk, Schoolstraat

Tijdelijke haltes: Op de Smetslaan t.h.v. de F. Bergiersstraat, op de Smetslaan t.h.v. de Langeweg

 

Lijnen: 544 (richting Woluwe)

Periode: Van maandag 8 maart 2021 tot einde werken

Niet-bediende haltes: Overijse: Lange Weg, Fél. Bergiersstraat, Koninginnelaan (op de Hoeilaartsesteenweg)

Vervanghaltes: Overijse: Maleizen Kerk, Schoolstraat, Smetslaan/Langeweg, Bremlaan, Koninginnelaan (in de Koninginnelaan)