Welzijnshuis (AFGELOPEN)

Opzet

In het meerjarenplan 2020-2025 is voorzien dat we werk maken van de actie ‘Ontwikkelen van een welzijnshuis met de functie van een fysiek Huis van het Kind Druivenstreek’.

Momenteel zijn de verschillende welzijnsdiensten op diverse plaatsen gelokaliseerd binnen Overijse. Sommige diensten hebben hun zitdag in AC De Vuurmolen, anderen zijn gehuisvest in het Woonzorgcentrum, den Blijk of het Brouwershof. Het Huis van het Kind heeft enkel antenneposten binnen Overijse en Hoeilaart, aangezien er geen fysiek Huis van het Kind is. Dit maakt het voor de burger niet altijd even duidelijk waar hij/zij terecht kan met een vraag. Dit zorgt ervoor dat de burger vaak moet worden doorverwezen naar de juiste dienst.

Door de verschillende welzijnsdiensten te integreren op één locatie in een groter sociaal huis, namelijk het Welzijnshuis (werknaam), wordt de dienstverlening gecentraliseerd. De burger kan dan op één plaats terecht voor eerstelijnsvragen en informatie rond welzijn en gezondheid, opvoeding, kinderopvang, onderwijs, zorg…

We willen het Welzijnshuis maximaal openstellen voor verwante partners zodat deze hier hun diensten kunnen aanbieden.

Als locatie werd ervoor gekozen om het Welzijnshuis een plek te geven in AC De Vuurmolen.

Plan van aanpak

Om ervoor te zorgen dat het Welzijnshuis tegemoet komt aan de noden van de Overijsenaren én tegelijk een samenwerking tussen sociale partners kan bevorderen, gaan we op zoek naar de juiste visie die aan de basis moet liggen van dit project.

Het formuleren van deze visie willen we doen samen met burgers én de sociale partners. Hiermee gaan we aan de slag in het voorjaar van 2021.

Een ontwerpgroep van burgers en administratie heeft de handen in elkaar geslagen en tekende hiervoor een traject uit. Met een visienota als resultaat.

Nu de visie vorm heeft gekregen, kan er gewerkt worden aan een verdere concrete invulling. Denk maar aan: vormgeven van het onthaal, afstemmen van zit- en spreekuren, herinrichten AC De Vuurmolen, ....

De verdere planning van het project ziet er als volgt uit (indicatieve raming):

  • Voeren van individuele gesprekken met geïnteresseerde partners over de wederzijdse verwachtingen en de noden (najaar 2021).
  • Aanbesteding voor het ontwerp van het Welzijnshuis (najaar 2021)
  • Goedkeuring van het ontwerp van het studiebureau door het college van burgemeester en schepenen (voorjaar 2022)
  • Opmaken van een bestek door het studiebureau en goedkeuring door de gemeenteraad (najaar 2022)
  • Aanstellen van een aannemer (najaar 2022)
  • Uitvoering van de werken (voorjaar 2023)
  • Oplevering (april 2023)

Resultaat: Een visienota? Vertel!

Met de input die we kregen uit de infosessies, de verdiepende sessies en de burgersessie werd een verrijkte visie uitgeschreven. Deze visienota werd goedgekeurd op het vast bureau van 13 juli 2021.

Je kan de visienota hier ontdekken.