Werkingssubsidies voor erkende verenigingen

De gemeente Overijse ondersteunt en stimuleert de kwalitatieve uitbouw en inhoudelijke, reguliere werking van de erkende verenigingen. We bieden financiële steun aan verenigingen die een waardevolle bijdrage leveren aan het sociale, culturele, sportieve of educatieve leven van de gemeenschap in Overijse.

De werkingssubsidie wordt toegekend over het vorige werkingsjaar, zijnde van 1 september tot 31 augustus.

Voorwaarden en bedragen

De voorwaarden zijn voor alle verenigingen hetzelfde, zijnde 

 • Alle communicatie en publiciteit over de werking van de vereniging wordt in het Nederlands gevoerd
 • De vereniging heeft een profiel op de online gemeentelijke verenigingengids (www.overijse.be/verenigingengids). Deze gegevens worden gebruikt voor de verwerking van de subsidieaanvraag.

Het bedrag van je subsidie is afhankelijk van de sector waarbij je aangesloten bent en afhankelijk van in welke categorie je valt.

Senioren

Categorie

Brons

Zilver

Goud

Aantal leden

Vanaf 5 leden

Vanaf 21 leden

Vanaf 31 leden

Frequentie ledenactiviteiten

Minstens 2 per werkingsjaar

Minstens 4 per werkingsjaar

Minstens 8 per werkingsjaar

Werkingssubsidie per jaar

100 euro

200 euro

500 euro

Sport

CategorieKoperBronsZilverGoudDiamant
Aanbod: Aantal ledenMinstens 20 ledenMinstens 50 ledenMinstens 100 ledenMinstens 150 ledenMinstens 300 leden
Aanbod: Wekelijkse activiteitenMinstens 1Minstens 2Minstens 3Minstens 6Minstens 10
 
Kwaliteit: Lesgevers diploma//Minstens 2Minstens 5Minstens 10
Kwaliteit: Lesgevers hoog diploma//Minstens 1Minstens 2Minstens 5
Kwaliteit: Jeugd- of seniorwerking//111
Kwaliteit: Andersge-organiseerde sport//111
 
   Minstens 1 van de 4 kwaliteits-criteriaMinstens 2 van de 4 kwaliteits-criteriaMinstens 3 van de 4 kwaliteits-criteria
 
Werkings-subsidie per jaar250 euro500 euro1500 euro2500 euro5000 euro

Er dient voldaan te worden aan elk aanbodcriterium om tot een categorie te behoren. Een sportvereniging met categorie brons, zilver of goud kan maximaal 1 categorie stijgen indien deze voldoet aan alle 4 kwaliteitscriteria van de volgende categorie zonder te voldoen aan elk aanbodcriterium van die categorie.

Jeugd

 • jeugd- en jongerenbewegingen

Categorie

Koper

Brons

Zilver

Goud

Basis:

Aantal leden

Vanaf 20 leden

Vanaf 51 leden

Vanaf 76 leden

Vanaf 101 leden

Basis:

Aantal activiteiten

>10

>10

>25

>25

Werkingssubsidies per jaar

  415 euro

1200 euro

1600 euro

  2150 euro

     

Aanvullend: Kampvervoer per jaar

450 euro

1000 euro

1300 euro

1800 euro

Lokalencontrole per jaar

800 euro

800 euro

1000 euro

1000 euro

 • jeugdhuizen

Categorie

Brons

Zilver

Goud

Basis: Aantal leden

Vanaf 10 leden

Vanaf 31 leden

Vanaf 51 leden

Basis: Aantal ledenactiviteiten

Minstens 25 per jaar

Minstens 50 per jaar

Minstens 50 per jaar

Werkingssubsidies per jaar

450 euro

600 euro

800 euro

    

Aanvullend: Lokalencontrole per jaar

1100 euro

1200 euro

1300 euro

Er dient voldaan te worden aan elk basiscriterium om tot een categorie te behoren.

Minstens de helft van de lokalencontrole(s) per jaar moeten 2 op 3 sterren krijgen om de aanvullende subsidie lokalencontrole te ontvangen.

Cultuur

 • gemeenschapsvorming en sociocultureel

Categorie

Brons

Zilver

Goud

Aantal publieksactiviteiten

Minstens 1 per jaar

Minstens 2 per jaar

Minstens 10 per jaar

Werkingssubsidie per jaar

100 euro

200 euro

500 euro

 • muziek- & toneelverenigingen, beeldende kunsten en heemkundige kring

Categorie

Brons

Zilver

Goud

Aantal publieksactiviteiten

Minstens 1 per jaar

Minstens 2 per jaar

Minstens 3 per jaar

Werkingssubsidie per jaar

100 euro

200 euro

700 euro

Welzijn

Categorie

Brons

Zilver

Goud

Aantal publieksactiviteiten

Minstens 1 per jaar

Minstens 3 per jaar

Minstens 8 per jaar

Werkingssubsidie per jaar

100 euro

200 euro

500 euro

Milieu

Categorie

Brons

Zilver

Goud

Aantal publieksactiviteiten

Minstens 2 per jaar

Minstens 5 per jaar

Minstens 10 per jaar

Werkingssubsidie per jaar

100 euro

200 euro

500 euro

Aanvragen en procedure

Het aanvraagformulier vind je hier vanaf 1 juni 2024.

IndieningsmomentVerwerkingUitbetaling
15 septemberVerwerking van de aanvragen door de gemeentelijke administratie. Indien nodig bijkomende kredieten voorzien via een aanpassing aan het meerjarenplan dat wordt goedgekeurd op de gemeenteraad.Januari van het volgende kalenderjaar.

Documenten

 • Reglement werkingssubsidies voor erkende verenigingen.pdf
  pdf 151,4 Kb
  Downloaden