Witherendreef nog meer autoluw

Ongeveer 2 jaar geleden werd de Witherendreef tussen de Eeuwstraat en de Schransdreef definitief omgebouwd naar een fietsstraat, om zo een veiligere en fietsvriendelijkere schoolomgeving te creëren. Ondertussen hebben we vastgesteld dat de verkeersregels van de fietsstraat (max. 30 km/u rijden en niet inhalen) helaas nog onvoldoende gerespecteerd worden. Aangezien het aantal fietsers in de omgeving sinds de fietsstraat fors is toegenomen, heeft het college van burgemeester en schepenen daarom beslist om op het einde van de straat paaltjes als verkeersfilter te plaatsen. 

Om ervoor te zorgen dat de schoolomgeving nog veiliger en fietsvriendelijker wordt, wordt er een verkeersfilter aangebracht in de Witherendreef: op het einde van de straat, in het smalle gedeelte tussen de Louis Gunsstraat en de Schransdreef, worden er vanaf eind juni 2021 3 paaltjes geplaatst. Hierdoor wordt de Witherendreef doodlopend voor gemotoriseerd verkeer, en wordt het doorgaand verkeer uit de straat weggehaald. Fietsers en voetgangers kunnen wel nog langs de paaltjes passeren. Alle eigendommen blijven met deze verkeersfilter bereikbaar: het eenrichtingsverkeer tussen de Louis Gunsstraat en de Schransdreef wordt hiervoor opgeheven.