Zomerschool 2024

Voor het eerst kunnen kinderen tussen 6-12 jaar kunnen er van 12 tot en met 23 augustus gratis terecht in de zomerschool. De zomerschool biedt een mix van cognitieve, creatieve en sportieve activiteiten met focus op Nederlandse taalvaardigheid, allemaal binnen een speels kader. Dit jaar is het thema 'Film en filmwereld'.

Wat is een zomerschool? 

Een zomerschool is een plek waar kinderen en jongeren tijdens de zomervakantie samen kunnen leren én zich amuseren om sterker te starten in het nieuwe schooljaar. Op het programma staat altijd een combinatie van lesactiviteiten en sport, spel of leerzame uitstappen.

Bekijk de video onderaan deze pagina voor meer informatie.

Waarom zomerschool?

Kinderen met een leerachterstand hebben soms moeite met hun Nederlandse taalvaardigheid. Daardoor lopen ze ook bij andere vakken ook achterstand op. Om hun taalniveau bij te schaven en op peil te houden, organiseren we tijdens de zomervakantie een zomerschool. Zo kunnen de kinderen vlot aan het nieuwe schooljaar beginnen.

Voor wie? 

De zorgcoördinatoren van de scholen kunnen kinderen tussen 6-12 jaar aanmelden voor de zomerschool. Ook kinderen die thuis wel Nederlands spreken maar extra hulp kunnen gebruiken, zijn van harte welkom om deel te nemen aan de Zomerschool.

Er kunnen maximaal 50 kinderen deelnemen aan de zomerschool.

Wie is verantwoordelijk voor de zomerschool? 

Sport en Opleiding vzw is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van de zomerschool, in nauw overleg met de gemeente.