Zorgoverleg

Sommige thuiszorgsituaties zijn erg complex, zeker wanneer er heel wat verschillende hulpleners bij betrokken zijn. Onze Thuisdiensten bieden je ondersteuning door een vergadering met iedereen te organiseren.

Op deze vergadering kijken we samen met alle betrokkenen hoe we de situatie overzichtelijk kunnen aanpakken. We geven iedereen concrete taken. Deze taken noteren we dan in een zorgplan. Zo is het voor iedere hulpverlener duidelijk wat zijn of haar rol is.